Voice IT

Aquest Spark  reconeix la teva veu generant post-it© visuals imprimibles. Usa-ho per a pluges d’idees grupals sense teclat, dempeus o en moviment

Captura les teves idees sobre la marxa

Pensa passejant o dempeus, desconnectat de l’ordinador, Pots situar micròfons i faristols amb pantalles per la sala per a capturar les idees sobre la marxa, sense utilitzar el teclat.

Utilitza la veu


Digues la teva idea en veu alta. Es traduirà en un text escrit i una imatge suggerida, que pots canviar.

Cerca la millor imatge alternativa

Digues una idea, i t’apareix a l’instant una imatge i un catàleg d’alternatives. Tria la que millor representi la teva idea.

Usa diverses llengües

Expressa les idees fluidament en el teu idioma, transformant-les en representacions visuals. Actualment disposes d’anglès, castellà i català.© 2019 – SparksCoLab | All rights reserved